Өмнөговь аймгийн Булган сумын ИТХ
Бадамсүрэн
Мөнхтуяа
ИТХ-ын Төлөөлөгч
Сумдууд