Өмнөговь аймгийн Булган сумын ИТХ
Батсүрэн
Дамдинсүрэн
ИТХ-ын Тэргүүлэгч
Сумдууд