Өмнөговь аймгийн Булган сумын ИТХ
Үенз
Баяртогтох
ИТХ-ын Тэргүүлэгч

Боловсрол

  • ХААИСургууль

Гавъя Шагналууд

  • 2014 Хөдөлмөрийн Хүндэт медаль
  • 2017 Алтан гадас одон
Сумдууд