Өмнөговь аймгийн Булган сумын ИТХ
Үенз
Баяртогтох
ИТХ-ын Тэргүүлэгч
Сумдууд