Өмнөговь аймгийн Булган сумын ИТХ
Авирмэд
Алтанцаг
ИТХ-ын Төлөөлөгч
Сумдууд