Өмнөговь аймгийн Булган сумын ИТХ
Лувсан
Эрдэнэцэцэг
ИТХ-ын Тэргүүлэгч
Сумдууд