Өмнөговь аймгийн Булган сумын ИТХ
Баярсайхан
Төртогтох
ИТХ-ын Төлөөлөгч
Сумдууд