Өмнөговь аймгийн Булган сумын ИТХ
Сайнхүү
Түмэнбаяр
ИТХ-ын Төлөөлөгч
Сумдууд