Өмнөговь аймгийн Булган сумын ИТХ
Хасаа
Уламбаяр
ИТХ-ын Төлөөлөгч
Сумдууд