Өмнөговь аймгийн Булган сумын ИТХ
Цэдэвдорж
Үүрийнтуяа
ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга
Сумдууд