Өмнөговь аймгийн Булган сумын ИТХ

Сургалт -2019

2019-03-26 18:28
Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга нарын "Эрх зүйн хөтөч бэлтгэх", "Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгт бэлтгэх", "Сумын ИТХ-ын 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан, хуралдааны материалд зөвлөмж өгөх", "Авлигатай тэмцэх газрын ХАСХОМ /Хувийн ашиг сонирхол хөрөнгө орлогын мэдүүлэг/ бүртгэх, хянах, хадгалах эрх бүхий албан тушаалтнуудын сургалт", "Төрийн албан хаагчдын бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлан, хүний нөөцийн системийг хөтлөхөд анхаарах зүйл, зөвлөмж" сургалтыг 2019 оны 03 дугаар сарын 20-22ны өдрүүдэд хамрагдлаа.

2019-03-26 18:28

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд