Өмнөговь аймгийн Булган сумын ИТХ

Авилгын эсрэг хамтдаа хэлэлцүүлэг болов

2017-11-26 13:05

Авлигын эсрэг хамтдаа, Авлигаас урьдчилан сэргийлэх талаар ИТХурал, ЗДТГазар хамтран төрийн албан хаагчид болон иргэд, хөдөлмөрчдийн төлөөллүүдийн дунд нээлттэй хэлэлцүүлгийн ажлыг зохион байгууллаа. Тус хэлэлцүүлгээс цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 1.Бүх нийтийг хамарсан судалгаа явуулах, 2. Авлигын эсрэг хуулийг шат шатанд нь сурталчилан таниулах, 3. Шударга, ил тод байдлыг сайжруулж мэдээллэдэг байх, 4. Худалдан авах ажиллагаанд иргэдийн төлөөллийн оролцоог нэмэгдүүлэх зэрэг санал санаачлагууд гарсан байна.


2017-11-26 13:05

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд