Өмнөговь аймгийн Булган сумын ИТХ

Булган сумын багуудын нэгдсэн өдөрлөг боллоо

2018-01-16 13:30
Сумын төвд 4 багийн нэгдсэн өдөрлөг 2018 оны 01 дүгээр сарын 15-нд болж ИТХурал, Засаг дарга нарын ажлын тайлан, ХХҮМэргэжилтэн, Нийгмийн даатгал, Мал эмнэлэг үржлийн тасаг зэрэг мэргэжилтэн нар  шинэчлэгдсэн хууль болон одоо хэрэгжиж буй хууль, цаг үеийн бодит мэдээллийг өгч, малчдын дунд 30 ном асуулт хариултын тэмцээн, шагай наадгай, гар бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулж малчид идэхтэй оролцлоо.
Мөн энэ үеээр ИТХ-аас "Булган мэдээллийн хуудас"  сонин гаргаж малчид иргэдэд цаг үеийг мэдээ мэдээллийг хүргэж ажиллаа.

2018-01-16 13:30

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд